O PROJEKTU

Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena

 

Trajanje projekta: 01.01.2020 – 31.12.2024

Vrijednost financijranja: 1.986.300,00 kn

Ustanove: Institut za poljoprivredu i turizam, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

SAŽETAK

Konvencionalno vinogradarstvo može dovesti do degradacije tala u smislu gubitka organske tvari tla, zbijanja tla i smanjene infiltracije vode, smanjenja sadržaja hraniva i akumulacije teških metala. S druge strane, znanstveni dokazi ukazuju da klimatske promjene predstavljaju dominantan izazov za vinogradarstvo u nadolazećim desetljećima, budući da emisije stakleničkih plinova, temperatura, oborine i drugi čimbenici mogu izravno utjecati na ekosustave. Predloženo istraživanje ima za cilj integrirati alate za ublažavanje ova dva vrlo aktualna problema globalnog vinogradarstva – klimatske promjene i degradaciju tla, koristeći koncept kružne ekonomije i valorizacije otpada, putem korištenja ostataka rezidbe vinove loze i njihovu transformaciju u biougljen. Cilj predloženog istraživanja je postići: moguće smanjenje emisije stakleničkih plinova u vinogradima; ublažavanje stresa od suše poboljšanjem kapaciteta tla za vodu; i održivo upravljanje ishranom vinove loze vraćanjem hraniva koja bi se inače nepovratno iznijela tijekom rezidbe. Nadalje, prema dostupnoj literaturi, ovo će biti prvi eksperiment dugotrajne primjene biougljena u vinogradarskim tlima koje će istražiti i utjecaj na kvalitetu vina. Glavni elementi predloženog projekta su: a) prikupljanje i karakterizacija ostataka rezidbe vinove loze; b) laboratorijska proizvodnja i karakterizacija biougljena iz ostataka ostataka rezidbe (PRDB); c) proizvodnja i karakterizacija većih količina PRDB-a za primjenu u vinograd; d) stacionarni pokus u vinogradu (pet tretmana – PRDB, PRDB obogaćen UREA-om, ostaci rezidbe, gnojivo i kontrola; tri vegetacije će biti obrađene projektom, ali eksperiment će se nastaviti i nakon završetka projekta); e) eksperiment s folijarnim tretmanima (s ciljem razvoja novog proizvoda). Rezultati projekta bit će od praktične važnosti za poljoprivredni i vinogradarski sektor te obećavajući alat za ekološki prihvatljivo i održivo upravljanje ishranom vinove loze i ublažavanje klimatskih promjena.

ISTRAŽIVAČKI TIM

dr.sc. Igor Palčić

VODITELJ

dr.sc. Igor Pasković

SURADNIK

dr.sc. Marko Černe

SURADNIK

dr.sc. Ivan Nemet

SURADNIK

Zoran Užila, mag.ing.agr.

SURADNIK

Danko Cvitan, mag.ing.agr.

DOKTORAND NA PROJEKTU

Dominik Anđelini, mag.ing.agr.

DOKTORAND NA PROJEKTU

NOVOSTI

PROJEKT BIONUTRIVINE PREDSTAVLJEN U SKLOPU EMISIJE AGROISTRA

U sklopu specijalizirane emisijie Agroistra predstavljen je uspostavni istraživački projekt HRZZ-a BIONUTRIVINE te je detaljno prikazan proces proizvodnje biougljena iz ostataka rezidbe vinove loze korištenjem KonTiki sustava. Također, prikazan je stacionarni pokus u vinogradu na kojemu istraživanja upravo kreću.

29/03/2021

NASTAVLJAJU SE RADOVI PROIZVODNJE BIOUGLJENA IZ OSTATAKA REZIDBE KORIŠTENJEM KONTIKI SUSTAVA

Nastavlja se s radovima rezidbe i sakupljanja ostataka rezidbe vinove loze. Ostaci se potom skladište na suho mjesto, kako bi se pripremili za postupak proizvodnje biougljena korištenjem Kon-Tiki sustava prema Cornelissen et al. (2016). Temperatura se prati korištenjem NiCrNi termoelementa te postupak se zaustavlja zalijevanjem vodom.  

25/01/2021

USPJEŠNO PROVEDENE ANALIZE BIOUGLJENA PROIZVEDENOG KORIŠTENJEM MUFOLNE PEĆI I KON-TIKI SUSTAVA

Karakteristike proizvedenih biougljena analizirani su na:

  • ukupni ugljik i ukupni dušik pomoću TOC-L uređaja s TN i SSM jedinicama (HRN ISO 10694:2004);
  • makroelementi (P, K, Ca, Mg, Na), mikroelementi (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) i teški metali (Cd, Cr, Ni, Pb) ICP-OES tehnikom nakon mikrovalne digestije uzoraka (HRN EN ISO 11885:2010);
  • pH i EC pomoću pH/EC metra u ekstraktu omjera uzorak:voda 1:5;
  • količina pepela – nakon sušenja na 105°C u trajanju 5 h, 0.30 g uzorka stavljeno je u keramičku posudicu i grijano u mufolnoj peći pri 750 °C u trajanju 5 h. Dobiveni pepeo se odvagao te izrazio u postotku mase u odnosu na ishodišni uzorak. 
  • površinska topografija uzoraka analizirana je pretražnom mikroskopijom emisijom elektrona primjenom polja (FESEM). 
  • specifična površina je mjerena pomoću Micromeritics Gemini 2380 aparata (Micromeritics. Co., USA), i izračunata prema Brunauer, Emmett i Teller (BET) metodi;
  • FTIR analize će se provoditi iz KBr peleta. Spektri su snimljeni pomoću FTIR spektrometra u području spektra od 4000 do 400 cm-1 s rezolucijom od 4 cm-1 s 45 skeniranja po uzorku.

23/12/2020

USPJEŠNO ZAPOČETA PROIZVODNJA BIOUGLJENA IZ OSTATAKA REZIDBE VINOVE LOZE KORIŠTENJEM KON-TIKI SUSTAVA

Biougljen je proizveden korištenjem Kon-Tiki sustava prema Cornelissen et al. (2016). Temperatura se prati korištenjem NiCrNi termoelementa te postupak se zaustavlja zalijevanjem vodom.  

10/11/2020

USPJEŠNO PROIZVEDEN BIOUGLJEN IZ OSTATAKA REZIDBE VINOVE LOZE KORIŠTENJEM MUFOLNE PEĆI

 

Biougljen je proizveden laboratorijskom metodom. Prije zagrijavanja, ostaci rezidbe vinove loze su pripremljeni prema Ouyang i Zhang et al. (2013). Ukratko, nakon sušenja na zraku, uzorci su preneseni u keramičke lončiće zapečaćene poklopcima kako bi se spriječio ulaz kisika. Uzorci su zatim pirolizirani u mufolnoj peći s povećanjem temperature brzinom od 10° C/min i držanjem na različitim temperaturama (400, 500 i 600 °C).

20/10/2020

PROVEDENE ANALIZE SAKUPLJENIH OSTATAKA REZIDBE VINOVE LOZE

 

Ostaci rezidbe svjetskih sorata i hrvatskih autohtonih sorata vinove loze prikupljeni su u mediteranskom dijelu Hrvatske. Svaki uzorak je samljeven pomoću Retsch Ultra Centrifugal Mill ZM 200 i pohranjen za analizu. Potom, provedena je kemijska karakterizacija uzoraka ostataka rezidbe vinove loze. Sakupljanje i analiza istih ponovit će se krajem listopada i početkom studenog zbog otežanih okolnosti prilikom prvog uzorkovanja (COVID-19).

01/10/2020

ZAPOSLENI DOKTORANDI

 

U sklopu redovitih aktivnosti projekta, zaposleni su doktorandi. 

Dominik Anđelini zaposlen je kroz „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370)

Danko Cvitan zaposlen je za rad na projektu „Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena – BIONUTRIVINE“ (UIP-2019-04-7370)

01/09/2020

SAKUPLJENI UZORCI OSTATAKA REZIDBE VINOVE LOZE

 

U sklopu redovitih aktivnosti projekta, uzorci ostataka rezidbe vinove loze sakupljeni s hrvatskog obalnog područja. Na istim su lokacijama uzeti i uzorci tla iz zone rizosfere. Svi su uzorci prosušeni, samljeveni i pripremljeni za daljnje analize.

24/02/2020

ODRŽAN PRVI SASTANAK ISTRAŽIVAČKE GRUPE PROJEKTA

U Poreču je 28.01.2020. održan inicijalni sastanak istraživačke grupe projekta BIONUTRIVINE koju čine: dr.sc. Igor Palčić, dr.sc. Igor Pasković, dr.sc. Marko Černe, Tea Zubin Ferri, dipl.ing.chem. i Zoran Užila, dipl.ing.agr.

28/01/2020

KONTAKT

Znak Instituta

  

 

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

palcic@iptpo.hr